Spesialdimmensjoner-terskler


 
På bildet ser vi et annet eksempel på spesialdimmensjoner. Dette er veldig grovt furutømmer som er skalket av til 30 cm flaskeskårne blokker, og skal danne terskler i en foss slik at laks lettere skal ta seg opp.

Priser etter avtale.


   

 
 

 

 
 
Birkenes sag ans c/o Harald Mo Birkenes, Birkenes, 4760 Birkeland
laget av birkenes@gmail.com