Grove utemøbler

Våre møbler er laget av grove 2 håndbarket furuplank.

Typer:
•  Bord
•  Benk uten rygg
•  Benk med rygg uten kilesystem i beina
•  Benk med rygg med kilesystem i beina 

(Både bord og benk uten rygg har kilesystem i beina for at de skal være stabile nok.)

Emnene som brukes er fra norsk furu. Trærne som blir brukt er hogd på eiendommer som tar vanlige miljø- og flerbrukshensyn, og som driver tilfredsstillende foryngelse for å få opp ny skog igjen. Emnene blir skjært hos oss, friluftstørket vår/sommer, for så å ligge innendørs til bruk. Møblene blir solid skrudd sammen og skruehull blir plugget igjen. Alle typer står på en tilpasset 2*4 for å unngå at endeveden på beina får kontakt med underlag/jord.

Møblene er og skal være grove og røffe. Emnene er ikke høvlet (saga vår gir imidlertid et veldig fint snitt), men blir pusset noe på bordplate og sitteplate.

Bildeeksempler: 
   


   
 
 
   
Birkenes sag ans c/o Harald Mo Birkenes, Birkenes, 4760 Birkeland
laget av birkenes@gmail.com